Voorzitter, Vandaag op 24 oktober 2013  wordt ons voorgehouden dat Hollands Kroon  “een stabiele factor in een onrustige samenleving” is. Alleen het laatste deel van de zin is ons inziens waar. De programmabegroting concentreert zich op de cijfers. LADA wil zich concentreren op het wel en wee van haar burgers onder de nieuwe vlag van Hollands Kroon. Draagt onze nieuwe gemeente  bij aan onze basale behoeften: bestaanszekerheid, erkenning, ontplooiingskansen, steun, betrokkenheid, saamhorigheid  en perspectief?  Voor de fusie is de burger beloofd: Versterking van bestuurskracht en behoud van voorzieningen en mogelijk meer. Is dat bereikt?. Bereiken we dit ooit? Is dat de stabiele factor? Niet in de ogen van LADA. Zonder te willen twijfelen aan de goede bedoelingen lezen we de inleiding  vooral als “bestuurlijke pep talk”: “aanloopproblemen getackeld, gewend aan de naam, toegevoegde waarde”. Uiteindelijk komt het hoge woord eruit: Het is een verwachting voor de komende jaren, een stip aan de horizon die de komende jaren nog meer moet verankeren. Die hoop willen we niet direct de kop indrukken. Vraag is: waar staan we nu?   LEES HIER VERDER – ALGEMENE BESCHOUWINGEN