In het kader van “LADA luistert” houdt LADA de openbare fractievergaderingen op wisselende locaties waarbij het doel is om in gesprek te komen met burgers en maatschappelijke organisaties. U vindt ons op maandag 23 september in mfa Creiler Woud, Bollenstraat 66, 1773 AK Kreileroord; aanvang 20.00 uur.

Het eerste uur is bestemd om in te spreken, daarna wordt de raadsagenda behandeld.

Wilt u komen inspreken, meldt u dat dan bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 0226-413019 of p.a.couwenhoven@quicknet.nl