Twee berichten gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Eigendom en beheer overdragen

De raad heeft met het vaststellen van de kadernota ingestemd met de voorkeursvariant van het college, waarbij de gemeente eigendom en beheer van accommodaties overdraagt aan verenigingen, instellingen en besturen. Eigen verantwoordelijkheid en versterking van de zelfredzaamheid van de inwoners van Hollands Kroon is het uitgangspunt van deze variant. Wethouder Jan Steven van Dijk zegt hierover: “Hollands Kroon heeft veel voorzieningen die belangrijk zijn voor de (sociale) leefbaarheid in de gemeente. Maar door de veranderende vraag en behoefte van de gebruikers is het niet mogelijk alle accommodaties in stand te houden. ‘Eigen kracht’ en verantwoordelijkheid van inwoners en verenigingen vormen de basis voor toekomstbestendige accommodaties”. De raad heeft wel expliciet aangegeven de uitvoeringsplannen te willen goedkeuren, zodat er indien nodig bijgestuurd kan worden.

Wijziging beheer sport- en ontmoetingscentrum Veerburg
Het beheer van sporthal Veerburg gaat vanaf 1 juli 2013 over naar de gemeente. Dat betekent dat u voor vragen en reserveringen niet meer terecht kunt bij de heer Dirk Hagendijk, maar het gemeentelijk beheerteam hiervoor moet benaderen.

Dat kunt u doen via ons contactformulier. De beheerders zijn telefonisch te bereiken via het algemene nummer van de gemeente, tel. 088 – 3215000. U kunt dan vragen naar Arjan de Caluwé, Monique Klein of Margret Kunst. Voor aanvang van het sportseizoen 2013-2014 wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met de nieuwe beheerders.Het beheerteam is niet meer alle dagen in Veerburg aanwezig. Met gebruikers worden afspraken gemaakt over gebruik en sleutelbeheer. Wel zijn er vaste momenten dat er iemand in het kantoor van de beheerder aanwezig is. Wij informeren alle gebruikers nog over de tijden en dagen die hiervoor vastgesteld worden.