In tegenstelling tot hetgeen in de nieuwsbrief is vermeld vindt  de openbare fractievergadering van LADA plaats op 17 juni a.s. Dit i.v.m. het verschuiven van  de raadsvergadering.  Klik hier voor een actuele agenda