Klik hier voor achtergrond Agendapunt 21: Kadernota Accommodatiebeleid, welke aan bod komt in de Raadsvergadering van 27 juni 2013 namens LADA