LOKALE PARTIJEN OP LOKATIE OVER ACCOMMODATIEBELEID
 
De partijen SHK, LADA, Progressief Wieringermeer en PVL zullen de komende week gezamenlijk met de burger in gesprek gaan over de kadernota accommodaties. De afgelopen maanden zijn er in de kernen gesprekken gevoerd om te inventariseren welke voorzieningen er zijn en hoe hiervan gebruik wordt gemaakt. In de kadernota worden een aantal alternatieven naast elkaar gezet die in een later stadium kunnen worden uitgewerkt.
 
Tijdens de bijeenkomsten zullen wij de hoofdlijnen van de nota uiteen zetten en u de vraag voorleggen of de inventarisatie voldoende inzicht geeft om op te besluiten. Ook de vraag wat de gevolgen kunnen zijn voor de kern waarin u woont of voor de vereniging waaraan u deelneemt zal centraal staan. Mede op grond van uw inbreng zullen we nagaan of de nota rijp is voor besluitvorming of niet.
 
De raadsleden van de lokale partijen zullen in kleine groepjes zoveel mogelijk informatie bijeen brengen en bundelen voor de vergadering van 27 juni.

De stukken waar het om gaat kunt U bekijken op  de website van HollandsKroon, klik hier.

Met deze link download U eenvoudig alle stukken van de betreffende raadsvergadering die al om 14.00 uur begint; http://we.tl/kqJoJE1dQ6 

De fracties zijn te spreken op:
Maandag 24 juni
16.00 – 17.00 uur en 19.30 – 20.30 uur , Wieringerwerf ,restaurant De Maaier.
20.00 – 21.00 uur Nieuwe Niedorp, De Koppeling
Dinsdag 25 juni
19.30 – 20.30 uur Hippolytushoef, De Harmonie
20.00 – 21.00 uur Anna Paulowna, De Ontmoeting