Burgerparticipatie moet! Al was het maar vanwege de titel van de startnotitie voorbij de komma: “,samen kom je verder”. Minder snelheid nemen we dan voor lief. De afgelegde weg tot nu toe, klik hier een lees verder