Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van LADA op 14 mei a.s. start om 20:00 uur. Eea vindt plaats in The Irish Cottage. (Zie agenda)
 
Hieronder staan de concept agenda en de concept notulen van de vergadering van 5 november. De financiële stukken worden ter plaats uitgereikt waarna een korte schorsing zal volgen om eea te kunnen bestuderen.
 
Komt allen.
 
Concept agenda Algemene Ledenvergadering LADA 14-5-2013
Concept notulen ALV LADA dd 5 november2012