LADA (Democratie Anders) heeft kennis genomen van het persbericht van de gemeente over de afhandeling van bezwaren inzake de WOZ taxatie. Wij rekenen het tot onze taak om de uitvoering van het beleid goed in de gaten te houden. Kwaliteit, soberheid en kostenbeperking bij de uitvoering van het werk vinden wij belangrijk en is in het belang van de burger.

Wij ondersteunen de oproep van de gemeente om in geval de taxatiewaarde tot vragen leidt dit zelf bij de gemeente aan de orde te stellen. Klik hier en lees verder