In het kader van “LADA luistert” houdt LADA  de openbare fractievergaderingen op wisselende locaties waarbij het doel is om in gesprek te komen met burgers en maatschappelijke organisaties.

U vindt ons op 25 maart in restaurant Basalt, Havenplein 66, Den Oever, aanvang 20.00 uur. 

Aan het begin van de vergadering is ruimte vrijgemaakt om in te spreken of om  uw organisatie te profileren. Ook willen wij met u spreken over burgerparticipatie. Daarna wordt de agenda van de raadsvergadering van 28 maart behandeld. Wilt u komen inspreken, meldt u dat dan bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 0226-413019 of p.a.couwenhoven@quicknet.nl.