De fractie heeft op 27-02-2013 onderstaande vragen naar het college verzonden. Ons is geen rechtstreeks correspondentieadres bekend van de heer In ’t Veld.  Geachte leden van het college, 

Begin februari is dhr. R.in ‘t Veld verzocht als verkenner/onafhankelijk voorzitter op te treden binnen een commissie van onderzoek betreffende het trafostation ‘t Veld/ De Weel.

Wij hebben tot nog toe nog niets vernomen wat betreft de werkzaamheden en de vorderingen van deze commissie. Kunt u aangeven hoe de stand van zaken is:

1e.- Hoe gaat de verkenner de procedure inrichten?
2e.- Wie zitten er in de commissie?
3e.- Wie worden betrokken bij de samenstelling van de commissie?
4e.- Wat is de criteria/competentie van de commissieleden?
5e.- Wie worden er gehoord als betrokkenen/belanghebbenden?
6e.- Wanneer worden we geïnformeerd over de vorderingen betreffende de werkzaamheden van de verkenner?