Klik hier om het verslag te lezen van de openbare fractievergadering van 18 december jl. Voor de meeste aanwezigen op de openbare fractievergadering van dinsdag 18 december in De Vriendschap in ’t Veld  was de discussie over de locatie van het transformatorstation het belangrijkste onderwerp.