In het kader van ‘LADA luistert’ houdt LADA dinsdag 18 december de openbare fractievergadering in partycentrum De Vriendschap,Rijdersstraat 92, ‘t Veld; aanvang 20.00 uur .

Organisaties en burgers kunnen inspreken. De agenda van de raadsvergadering van 22 november wordt behandeld met als belangrijkste punten de locatie van het transformatorstation en het vaststellen van de tarieven. Wilt u komen inspreken, meldt u dat dan bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 0226-413019 of p.a.couwenhoven@quicknet.nl