Hierbij nodigen wij U uit voor de openbare fractievergadering van LADA op a.s. dinsdag 23 okt. in restaurant ’t Anker de Strook 8 te Kolhorn aanvang  20.00 uur.
o.a. komt aan de orde de agenda van de raadsvergadering van 25 okt.
 
Hier nogmaals de link naar de agenda en bijbehorende stukken met o.a punt 6 besluitvorming programmabegroting.
Wilt U inspreken op een van deze onderwerpen graag even in overleg met onze fractiesecretaris P.Couwenhoven tel. 0226-413019