Voor de LADA-fractie stond deze vergadering in het teken van het thema “LADA luistert”. De aangekondigde maatregel om volgend jaar de subsidies te laten vervallen om daarmee te voldoen aan de opdracht om € 300.000 te bezuinigen stond deze vergadering ter discussie. Een rigoureuze maatregel die voor grote problemen kan zorgen. De belangstellenden, waaronder een aantal verenigingen en organisaties, hebben de fractie hun mening gegeven en duidelijk gemaakt wat het voor hen betekent. Ook suggesties voor alternatieven werden aangedragen. Het leverde huiswerk op voor de fractie om tijdens het reces een alternatief met dekkingsvoorstellen te ontwikkelen – lees hier verder

Download hier het sjabloon bezwaarschrift tegen de voorgenomen subsidiemaatregelen