Het college was voornemens om op 20 juni de Wmo-adviesraad te installeren. Hoewel dit een bevoegdheid van het college is, is LADA van mening dat er openheid betracht moet worden en duidelijkheid moet zijn dat de betrokken belangengroeperingen er bij betrokken worden, lees hier verder:
Wmo-adviesraad

De fractie heeft op 20 juni onderstaande vragen aan het college gesteld: Uit het onderwijs bereiken ons berichten dat Surplus vergaande plannen heeft om obs de Kolk op korte termijn onder te brengen in obs de Zwerm, daarnaast asbestlocaties en ruimtelijke ordening, lees hier verder Raadsvragen-asbestlocaties-ruimtelijkeordening

Vraag 1. Hoe gaat u de betreffende burgers in Niedorp op de hoogte stellen van de terugbetaling en wanneer? In de CTR Hollands Kroon van 28 juni 2012 komt een publicatie over dit onderwerp. Hierin wordende burgers op de hoogte gesteld van de stand van zaken tot nu toe. – lees hier verder:  Antwoord SV 1227 LADA OZB – 2 AW