Raadsvragen fractie LADA ter voorbereiding op de raadsvergadering van 28 juni. Als er voortijdig antwoorden retour komen kan dit de vergadering bekorten. In ieder geval is het college vroegtijdig op de hoogte, lees hier verder.