Hieronder volgt de letterlijke tekst:

Afgelopen weken hebben burgers ons vragen gesteld over de terugbetaling van teveel betaalde OZB in de oude gemeente Niedorp. De aanbiedingsbrief die bij de aanslag OZB zat vermeldde hierover niets. In dit verband hebben wij de volgende vragen:

1) Hoe gaat u de betreffende burgers in Niedorp op de hoogte stellen van de terugbetaling, en wanneer?

2) Wanneer kunnen burgers de uitbetaling verwachten?

3) Wie is belast met de uitvoering, hoeveel kosten zijn hiermee gemoeid en voor wiens rekening komen deze kosten?