Vragen over: Collectieve aanschaf zonnepanelen, Verstrekking compost, OZB. In de bijlage treft u een compleet overzicht van de vragen aan die de LADA fractie heeft gesteld aan de raad op 21 mei jl. Klik hier voor de bijlage