In het kader van het thema “LADA luistert” houdt LADA de openbare fractievergaderingen op wisselende locaties waarbij het doel is om ook buiten Niedorp in gesprek te komen met burgers en maatschappelijke organisaties. LADA  wil zich ontwikkelen tot een lokale partij voor heel Hollands Kroon. Kunt u zich vinden in de doelstellingen van LADA dan zien wij u graag op de openbare  fractievergadering op dinsdag 24 april. U vindt ons in restaurant Basalt, Havenplein 66, Den Oever, aanvang 20.00 uur. 

DeBasalt-DenOever

Aan het begin van de vergadering is ruimte vrijgemaakt om in te spreken of om  uw organisatie te profileren. Daarna wordt de agenda van de raadsvergadering van 26 april behandeld.