Toekomst LADA

Winkel, 6-7-2011 

Geachte Lada leden,

Op 13 september 2011 staat vooralsnog op de agenda van de eerste Kamer de fusie Hollands Kroon. De regering heeft tot 30 augustus uiterlijk de tijd om de gestelde vragen te beantwoorden aan de Eerste Kamer.  Als de beantwoording van deze vragen geen aanleiding geeft tot nadere discussies en vragen zal het fusie voorstel plenair worden behandeld. De kans is dan aanwezig dat het voorstel op 13 september wordt aangenomen. In dat geval zullen er op 23 november al verkiezingen worden gehouden voor de nieuwe gemeente.

LADA zal in dat geval een besluit moeten nemen of en hoe de partij verder wil gaan in Hollands Kroon. Dit besluit zal in een algemene ledenvergadering moeten worden genomen direct na 13 september. Om met een goed voorbereid voorstel naar de ledenvergadering te komen wil het bestuur en de fractie de verschillende opties met de leden bespreken op een discussieavond. Wij nodigen dan ook alle leden uit voor deze avond op 18 juli om 20.00 in de Vriendschap in ’t Veld.

Namens bestuur en fractie

E.Elzinga