Maandagavond, 7 februari, trok een flinke LADA-delegatie naar Haarlem om de vergadering van de commissie FEPO bij te wonen waarbij Rob Ravensteijn zou inspreken en onze visie op het herindelingsproces in de Noordkop naar voren te brengen. SP en CHU gaven duidelijk aan niet achter de West-variant te staan. Overige partijen lijken hiertoe wel bereid. Zij zullen met hun fracties nog overleggen. Volgende week vergaderen de Staten kompleet. Indien het besluit wordt aangenomen wordt eenzelfde weg bewandeld als van de Oostvariant: Naar minister van BiZa (Donner), kabinet, Raad van State, vaste kamercommissie, parlement, (2e en 1e kamer) en koningin. Met name de beoordeling  voor het parlement kan tot verrassingen leiden. Bij elke stap zullen de voorstanders wel weer juichen alsof het punt echt gemaakt is. Lees hier verder