Wie wil de raadsvergaderingen op video vastleggen?
Gedacht wordt om met twee camera’s te werken. Zijn
er leden die een digitale camera hebben en deze taak
voor de ondersteuning van de fractie op zich willen
nemen. Mogelijk kan er in tourbeurt gewerkt worden.

Meld je aan bij fractievoorzitter Rob Ravensteijn,
(0224) -541776
robravensteijn@hotmail.com