De raadsvergadering van 21 oktober vervalt.

De openbare fractievergadering wordt omgezet in een besloten fractievergadering. O.a. de portefeuilleverdeling staat op de agenda.

Datum dinsdag 19 oktober; aanvang 19.30 uur, gemeentehuis,
download hier het fractieverslag