Raadsprogramma met de aanpassingen zoals door LADA ingediend,
download deze door hier te klikken.

Het stuk heeft binnen de raad geen status omdat de besluitvorming door de coalitie onderbroken werd. Voor LADA heeft het wel een praktische functie: Het kan beschouwd worden als een “LADA Schaduw-Raadsprogramma 2010-2011”. Samen met het LADA verkiezingsprogramma geeft het duidelijkheid voor zowel het college, de burger en de fractie. Omdat de inhoud uitgebreider is en dieper op zaken ingaat, verwachten wij dat het een onmisbaar document zal zijn voor de komende paar jaar, mogelijk langer.

Zodra er een vervangend document komt met een voor LADA bruikbare status, zullen we dit hier melden.

namens de fractie,

Rob Ravensteijn