Beste mensen,

De verkiezingscampagne is afgesloten met een voor Nederland ongehoorde zege: van niets naar meer dan 40%. De grootste partij in de raad en naar ik meen ook de grootste zege uit de Niedorper geschiedenis. Prachtig. Veel lof komt een ieder toe. Aan namen waag ik me liever niet want ik zou elk ander tekort doen. SAMEN zijn we sterk, gemotiveerd en behalve spannend was, nee is het ook gezellig. STRIJD BINDT, zo blijkt. Van elke ondermaatse tik die we ontvingen kwamen we sterker uit de bus. Complimenten aan eenieder omdat beschaafd optreden onze hele campagne heeft gesierd.

Is 6 zetels ook genoeg? Die vraag houdt ook ieder bezig. Op het onderwerp herindelen is het onvoldoende. Daarvoor zijn andere wegen alleen begaanbaar. Voor strategen onder ons is hier ons werkdokument “3 maart en verder”… te downloaden. Uit datzelfde stuk kun je opmaken dat we ook bezig zijn met de aanpassing van het bestuur. Concreet: We hebben minimaal een nieuwe voorzitter en secretaris nodig. Ard en ik zullen voorlopig nog wel meelopen om de boel goed over te dragen. Daarnaast kan het bestuur uitgebreid worden met enkele bestuurders met lichte taken, bv. contactpersoon per kern. Laat weten waar je bereidheid en mogelijkheden liggen. Per mail of bel met Ard: 06-23990598. In een personeelsadvertentie zouden we beginnen met: “voor onze snelgroeiende organisatie hebben wij plaats voor een” …enz.

Omdat we met een grote ploeg de raad in gaan hebben we besloten dat er eerst een informatieronde plaatsvindt. Kansen liggen natuurlijk lastig. Valkuilen zijn er vele. Het gaat er voorlopig om om kansen te verkennen en te vergroten. Andere partijen zullen ongetwijfeld ook nadenken wat de gevolgen kunnen zijn als LADA in de oppositie terechtkomt.

Landelijk heeft Herman Wijffels naam gemaakt als laatste informateur. Lokaal hebben we Jan Mastemaker bereid gevonden om in deze ronde mee te doen. Zijn politieke ervaring en bekendheid met de regionale samenwerking maakte hem tot een ideale kandidaat. Wim Sepers heeft als organisatieadviseur veel ervaring met samenwerken, fuseren en reorganiseren. Ook zijn bijdrage stellen wij op hoge prijs. Ebe Elzinga is de secretaris. In de loop van deze week is met alle partijen gesproken en wordt duidelijk op welke wijze deze verkiezingsuitslag vertaald kan worden. We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten, Ard, JaapJan en Rob