Vanochtend 12 maart heeft de fractie beraadslaagd over de informatieronde. Zoals gisteren al in de raad aangegeven deelt de fractie het standpunt dat het moeilijk zal zijn om tot overeenstemming te komen. Alle gesprekken zijn anders verlopen en bieden daarnaast ook verschillende kansen. Die moeten nu onderzocht worden. LADA is een belangrijke factor in de gemeentepolitiek geworden. Naast het punt van de herindeling zijn er tussen nu en 2012 belangrijke andere zaken te regelen. Al heeft LADA nu niet de macht, zonder LADA zal het moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om orde op zaken te stellen. Verwacht wordt dat in september 8- 10% bezuinigd moet worden. Met de gedane uitspraken over de OZB en het in stand houden van de voorzieningen dreigt dit een onoplosbare puzzle te worden. Het grondbedrijf zal de financiele positie ook geen goed doen (als de woningmarkt stagneert, lopen de verliezen op)

Besloten is dat er nu eerst een informele ronde gehouden zal worden om de gemeenschappelijke kansen te verkennen. Verschillende partijen en zelfs (bestuurs)leden zijn in beeld om hierover te praten. Dus: “niet wat ons scheidt maar wat ons bindt”.

Het alternatief zou worden: van parlementaire onmacht naar maatschappelijke macht” oppositie dus. Wij menen zoveel kwalitiet, creativiteit en maatschappelijke support te kunnen inbrengen, dat het ons vooralsnog beter lijkt om in te zetten op het aanvaarden van verantwoordelijkheid. Om met de PvdA te spreken: “IEDEREEN DOET MEE”. Ook de reacties van gisteravond wegende, hebben we dus eerst met de PvdA contact gezocht. Wij wachten nog op een reactie.