Bij de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadverkiezing blijkt dat 57,83% van de stemgerechtigden heeft gestemd. Dit zijn 5331 personen. Tijdens de verkiezing in 2006 kwam 56,2% van de stemgerechtigde kiezers naar het stembureau (bron website gemeente Niedorp); kijk ook hier

Zetels / Aantal geldig / Politiek groepering (tijd 16:42)
3  / 871   / P.v.d.A.   
3  / 1162 / VVD    
2  / 538   / CDA 
1  / 291   / Algemeen Belang 
0  / 247   / GroenLinks  
6  / 2196 / L.A.D.A.  
15 /5305 / Totaal         -   De definitieve zetelverdeling zal spoedig volgen   –