Klik hier om het programma te downloaden: programma 2018-2022

 

Waar staat LADA voor?

Ambities, kracht, maatschappelijke actie
LADA is onafhankelijk van de landelijke politiek.
LADA wil een politieke vernieuwingsbeweging zijn die zich organiseert vanuit de kracht, de
betrokkenheid en belangen van inwoners. Samenwerkingsgezindheid op basis van inhoud is
belangrijk. Lokale problemen proberen wij lokaal op te lossen. Overleg met inwoners krijgt
een hoge prioriteit. Samenwerken in gemeenteraad met alle partijen die democratische vernieuwing
nastreven. Met meer invloed van inwoners op het beleid.
Inwoners, organisaties en de gemeente zijn gelijkwaardig in het verbeteren en versterken
van de leefomgeving en welzijn.

Democratie anders

In Hollands Kroon zijn de eerste stappen gezet op weg naar een participatieve of directe democratie
met als doel inwoners meer invloed te geven op hun directe leefomgeving. Daarbij
hoort een andere rol voor de gemeenteraad: dienstbaar zijn aan inwoners. Dat betekent lef
tonen, durven loslaten, inwoners in hun eigen kracht zetten en zelfredzaamheid vergoten
door daarvoor de ruimte te geven.