Politieke vragen: Huisvesting tijdelijke medewerkers in Kreileroord

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Politieke vragen: Huisvesting tijdelijke medewerkers in Kreileroord

Geachte leden van het college,
Uit Kreileroord bereiken ons berichten dat er op vier adressen arbeidsmigranten gehuisvest worden. Het betreft de adressen Gijs van Galenstraat 4, 16 , 21 en Korenstraat 71.
Dit is in strijd met artikel 3 van de beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon:
Artikel 3 Logiesfuncties in woningen en binnen woongebieden. Logiesfuncties in woningen zijn niet toegestaan, behoudens in een tweede bedrijfswoning op hetzelfde agrarisch bouwperceel

1) Bent u op de hoogte van het huisvesten van tijdelijke medewerkers op deze vier adressen?
2) Zo ja. Waarom wordt dit toegestaan in plaats van handhavend op te treden?
3) Zo nee. Gaat u handhavend optreden en op welke termijn?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

 

Nieuwsbrief 99

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 99

Nieuwsbrief 99 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 99

Verantwoording voor het fractiebudget in 2019

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verantwoording voor het fractiebudget in 2019

De verantwoording voor het fractiebudget in 2019 vindt u hier

Beeldvormende vergadering huisvesting tijdelijke medewerkers

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beeldvormende vergadering huisvesting tijdelijke medewerkers

Donderdag 6 februari is er een openbare beeldvormende vergadering waarin de raad geïnformeerd wordt over de stand van zaken rond het huisvestings dossier en zeven ingediende principeverzoeken binnen Hollands Kroon.
De vergadering wordt gehouden in De Verbinding in de MFA te Anna Paulowna, aanvang 20.00 uur.

De principeverzoeken betreffen de volgende locaties:
• De Lange Ring 6 Anna Paulowna
• Middenweg 6 Breezand
• Rijksstraatweg 23 Hippolytushoef
• Valbrugweg 6 Nieuwe Niedorp
• Westerweg 27 Nieuwe Niedorp
• Ulkeweg 23 Slootdorp
• Kluisgat Wieringerwerf

Op de link: stukken beeldvormende vergadering vindt u de stukken:

Verslag openbare fractievergadering 20 januari jl.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag openbare fractievergadering 20 januari jl.

De raadsagenda voor 23 januari gaf weinig aanleiding tot discussie. Die ontstond wel over het conceptprogramma duurzaamheid en een GL-motie om vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling tegen te gaan.

Verkoop voormalige basisschool De Meerpaal in Anna Paulowna
Standpunt van LADA is dat het plan van woningbouwvereniging Anna Paulowna om tot sloop over te gaan om de bouw van dertig huurappartement mogelijke te maken uitgevoerd moet worden. Een goede zaak dat er sociale huurwoningen worden gebouw waaraan een structureel tekort in de gemeente is.

Motie vuurwerkverbod GroenLinks
GL komt met twee moties waarin de gemeente gevraagd wordt een vuurwerkverbod in te stellen. LADA is gevraagd om de motie mede in te dienen. Het leidt tot een stevig debat waarin de vraag gesteld wordt of het wel zin heeft om dat in te voeren als je het niet kunt handhaven. De conclusie is dat alleen een landelijk
verbod zinvol is. Niet iedere gemeente apart een eigen verbod. LADA zal de motie alleen ondertekenen als er aan toegevoegd wordt dat hij onder aandacht van de minister gebracht wordt. Zo niet, dan is het oordeel dat de motie sympathiek is maar niet realistisch. Dan zullen we hem niet steunen. Lees de rest van dit bericht »

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 20 januari een openbare fractievergadering in De Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771CE Wieringerwerf, aanvang 20.00 uur. U vindt ons in de burgemeesterskamer.

De agenda van de raadsvergadering van 23 januari wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Beantwoording door college van de vragen over achterstallig onderhoud mfc de Doorbraak, Kreileroord

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording door college van de vragen over achterstallig onderhoud mfc de Doorbraak, Kreileroord

Hieronder het antwoord van het college op de vragen die LADA gesteld heeft over het achterstallig onderhoud van mfc de Doorbraak in Kreileroord.
Zoals u kunt lezen is het een nietszeggend antwoord waarbij het onderhoud weer een jaar wordt doorgeschoven.

Antwoord college

Nieuwsbrief 98

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 98

Nieuwsbrief 98 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 98

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 16 december a.s. een openbare fractievergadering dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79, 1733AE Nieuwe Niedorp, aanvang 20.00 uur

De agenda van de raadsvergadering van 19 december wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Politieke vragen achterstallig onderhoud mfc de Doorbraak, Kreileroord

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Politieke vragen achterstallig onderhoud mfc de Doorbraak, Kreileroord

Op 9 juni 2018 en 18 februari 2019 hebben wij vragen gesteld over het achterstallig onderhoud aan mfc De Doorbraak in Kreileroord. In uw antwoord op 13 maart 2019 stelt u:
Lees de rest van dit bericht »


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 18 september 2020 @ 22:08