Gekozen burgemeester

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Gekozen burgemeester

LADA ondersteunt de directe burgemeestersverkiezing.
Lees meer hierover in het persbericht van Meer Democratie via: Gekozen burgemeester en teken de petitie via: burgemeesters oproep

Nieuwsbrief 101

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 101

Nieuwsbrief 101 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 101

Huisvesting arbeidsmigranten

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Huisvesting arbeidsmigranten

Het LADA standpunt over het huisvesten van arbeidsmigranten voor de locaties van het Joods Werkdorp nabij Nieuwesluis en Moerbeek 8 leest u hier

Nieuwsbrief 100

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 100

Nieuwsbrief 100 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 100

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt op maandag 24 februari een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a, 1766JD Wieringerwaard, aanvang 20,00 uur.

De raadsvergadering van 27 februari wordt besproken. Belangrijkste punten zijn de principeverzoeken huisvesting arbeidsmigranten, waaronder het Joods werkdorp.
Wilt u daarover met de fractie spreken of een ander onderwerp aan de orde stellen, dan bent u welkom.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06 25311671 of fractielada@gmail.com.

Politieke vragen: Huisvesting tijdelijke medewerkers in Kreileroord

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Politieke vragen: Huisvesting tijdelijke medewerkers in Kreileroord

Geachte leden van het college,
Uit Kreileroord bereiken ons berichten dat er op vier adressen arbeidsmigranten gehuisvest worden. Het betreft de adressen Gijs van Galenstraat 4, 16 , 21 en Korenstraat 71.
Dit is in strijd met artikel 3 van de beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon:
Artikel 3 Logiesfuncties in woningen en binnen woongebieden. Logiesfuncties in woningen zijn niet toegestaan, behoudens in een tweede bedrijfswoning op hetzelfde agrarisch bouwperceel

1) Bent u op de hoogte van het huisvesten van tijdelijke medewerkers op deze vier adressen?
2) Zo ja. Waarom wordt dit toegestaan in plaats van handhavend op te treden?
3) Zo nee. Gaat u handhavend optreden en op welke termijn?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

 

Nieuwsbrief 99

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 99

Nieuwsbrief 99 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 99

Verantwoording voor het fractiebudget in 2019

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verantwoording voor het fractiebudget in 2019

De verantwoording voor het fractiebudget in 2019 vindt u hier

Beeldvormende vergadering huisvesting tijdelijke medewerkers

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beeldvormende vergadering huisvesting tijdelijke medewerkers

Donderdag 6 februari is er een openbare beeldvormende vergadering waarin de raad geïnformeerd wordt over de stand van zaken rond het huisvestings dossier en zeven ingediende principeverzoeken binnen Hollands Kroon.
De vergadering wordt gehouden in De Verbinding in de MFA te Anna Paulowna, aanvang 20.00 uur.

De principeverzoeken betreffen de volgende locaties:
• De Lange Ring 6 Anna Paulowna
• Middenweg 6 Breezand
• Rijksstraatweg 23 Hippolytushoef
• Valbrugweg 6 Nieuwe Niedorp
• Westerweg 27 Nieuwe Niedorp
• Ulkeweg 23 Slootdorp
• Kluisgat Wieringerwerf

Op de link: stukken beeldvormende vergadering vindt u de stukken:

Verslag openbare fractievergadering 20 januari jl.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag openbare fractievergadering 20 januari jl.

De raadsagenda voor 23 januari gaf weinig aanleiding tot discussie. Die ontstond wel over het conceptprogramma duurzaamheid en een GL-motie om vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling tegen te gaan.

Verkoop voormalige basisschool De Meerpaal in Anna Paulowna
Standpunt van LADA is dat het plan van woningbouwvereniging Anna Paulowna om tot sloop over te gaan om de bouw van dertig huurappartement mogelijke te maken uitgevoerd moet worden. Een goede zaak dat er sociale huurwoningen worden gebouw waaraan een structureel tekort in de gemeente is.

Motie vuurwerkverbod GroenLinks
GL komt met twee moties waarin de gemeente gevraagd wordt een vuurwerkverbod in te stellen. LADA is gevraagd om de motie mede in te dienen. Het leidt tot een stevig debat waarin de vraag gesteld wordt of het wel zin heeft om dat in te voeren als je het niet kunt handhaven. De conclusie is dat alleen een landelijk
verbod zinvol is. Niet iedere gemeente apart een eigen verbod. LADA zal de motie alleen ondertekenen als er aan toegevoegd wordt dat hij onder aandacht van de minister gebracht wordt. Zo niet, dan is het oordeel dat de motie sympathiek is maar niet realistisch. Dan zullen we hem niet steunen. Lees de rest van dit bericht »


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 21 november 2020 @ 16:01