Nieuwsbrief 102

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 102

Nieuwsbrief 102 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief102

Heeft het presidium nog zin???

1) Hoofdpagina 1 Reactie »

Na donderdag 2 juli kan de vraag gesteld worden: heeft het presidium nog zin?

De taak van het presidium is het vaststellen van de agenda van de raadsvergadering. De stukken worden beoordeeld of zij rijp zijn voor behandeling. De voorstellen van de artikel 6 procedures voor de huisvesting van arbeidsmigranten werden beoordeeld daar niet aan te voldoen. SHK-fractievoorzitter Jip Pancras stelde dat er eerst een beeldvormende vergadering moest komen. Daar was een meerderheid ( 6-4) het mee eens waardoor besloten dat het betreffende agendapunt van de agenda afgevoerd zou worden. Na het publiceren van de raadsagenda kwam Pancras terug op het voorgenomen besluit. Na een consultatie per mail waren alleen de coalitiepartijen VVD, CDA en SHK voor het behandelen het gewraakte agendapunt. Dus weer afgewezen (7-3). Toen kwam Pancras met een ordevoorstel bij het begin van de vergadering om de agenda te wijzigen door het voorstel toch toe te voegen. Met steun van de PvdA werd het aangenomen. Weg beeldvormende vergadering, weg inspraakmogelijkheden inwoners. Dit in flagrante tegenspraak met het coalitieakkoord waarin wij lezen: ‘De rode draad in dit verhaal? Dat is de inwoner. Die betrekken wij actief bij alles wat we doen’.

Pure machtspolitiek en minachting van de vastgestelde procedures, oppositie en burgers. In het presidium hebben de fractievoorzitters één stem. Dus als daar geen meerderheid is, doe je een ordevoorstel in de wetenschap dat je met zeventien raadsleden altijd een meerderheid hebt en zo je plannen kan doordrukken.

Vandaar de vraag: heeft het presidium nog zin?

Fractie LADA:
Henk van Gameren: raadslid
Peter Couwenhoven fractiesecretaris, fractielada@gmail.com

 

Lees hier de van mail van de verontruste Nieruppers

Lees hier het ingezonden stuk Schager Courant: beleidskaders

Gekozen burgemeester

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Gekozen burgemeester

LADA ondersteunt de directe burgemeestersverkiezing.
Lees meer hierover in het persbericht van Meer Democratie via: Gekozen burgemeester en teken de petitie via: burgemeesters oproep

Nieuwsbrief 101

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 101

Nieuwsbrief 101 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 101

Huisvesting arbeidsmigranten

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Huisvesting arbeidsmigranten

Het LADA standpunt over het huisvesten van arbeidsmigranten voor de locaties van het Joods Werkdorp nabij Nieuwesluis en Moerbeek 8 leest u hier

Nieuwsbrief 100

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 100

Nieuwsbrief 100 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 100

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt op maandag 24 februari een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a, 1766JD Wieringerwaard, aanvang 20,00 uur.

De raadsvergadering van 27 februari wordt besproken. Belangrijkste punten zijn de principeverzoeken huisvesting arbeidsmigranten, waaronder het Joods werkdorp.
Wilt u daarover met de fractie spreken of een ander onderwerp aan de orde stellen, dan bent u welkom.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06 25311671 of fractielada@gmail.com.

Politieke vragen: Huisvesting tijdelijke medewerkers in Kreileroord

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Politieke vragen: Huisvesting tijdelijke medewerkers in Kreileroord

Geachte leden van het college,
Uit Kreileroord bereiken ons berichten dat er op vier adressen arbeidsmigranten gehuisvest worden. Het betreft de adressen Gijs van Galenstraat 4, 16 , 21 en Korenstraat 71.
Dit is in strijd met artikel 3 van de beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon:
Artikel 3 Logiesfuncties in woningen en binnen woongebieden. Logiesfuncties in woningen zijn niet toegestaan, behoudens in een tweede bedrijfswoning op hetzelfde agrarisch bouwperceel

1) Bent u op de hoogte van het huisvesten van tijdelijke medewerkers op deze vier adressen?
2) Zo ja. Waarom wordt dit toegestaan in plaats van handhavend op te treden?
3) Zo nee. Gaat u handhavend optreden en op welke termijn?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

 

Nieuwsbrief 99

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 99

Nieuwsbrief 99 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 99

Verantwoording voor het fractiebudget in 2019

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verantwoording voor het fractiebudget in 2019

De verantwoording voor het fractiebudget in 2019 vindt u hier


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 5 januari 2021 @ 20:44