Verslag openbare fractievergadering 20 januari jl.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag openbare fractievergadering 20 januari jl.

De raadsagenda voor 23 januari gaf weinig aanleiding tot discussie. Die ontstond wel over het conceptprogramma duurzaamheid en een GL-motie om vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling tegen te gaan.

Verkoop voormalige basisschool De Meerpaal in Anna Paulowna
Standpunt van LADA is dat het plan van woningbouwvereniging Anna Paulowna om tot sloop over te gaan om de bouw van dertig huurappartement mogelijke te maken uitgevoerd moet worden. Een goede zaak dat er sociale huurwoningen worden gebouw waaraan een structureel tekort in de gemeente is.

Motie vuurwerkverbod GroenLinks
GL komt met twee moties waarin de gemeente gevraagd wordt een vuurwerkverbod in te stellen. LADA is gevraagd om de motie mede in te dienen. Het leidt tot een stevig debat waarin de vraag gesteld wordt of het wel zin heeft om dat in te voeren als je het niet kunt handhaven. De conclusie is dat alleen een landelijk
verbod zinvol is. Niet iedere gemeente apart een eigen verbod. LADA zal de motie alleen ondertekenen als er aan toegevoegd wordt dat hij onder aandacht van de minister gebracht wordt. Zo niet, dan is het oordeel dat de motie sympathiek is maar niet realistisch. Dan zullen we hem niet steunen. Lees de rest van dit bericht »

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 20 januari een openbare fractievergadering in De Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771CE Wieringerwerf, aanvang 20.00 uur. U vindt ons in de burgemeesterskamer.

De agenda van de raadsvergadering van 23 januari wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Beantwoording door college van de vragen over achterstallig onderhoud mfc de Doorbraak, Kreileroord

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording door college van de vragen over achterstallig onderhoud mfc de Doorbraak, Kreileroord

Hieronder het antwoord van het college op de vragen die LADA gesteld heeft over het achterstallig onderhoud van mfc de Doorbraak in Kreileroord.
Zoals u kunt lezen is het een nietszeggend antwoord waarbij het onderhoud weer een jaar wordt doorgeschoven.

Antwoord college

Nieuwsbrief 98

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 98

Nieuwsbrief 98 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 98

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 16 december a.s. een openbare fractievergadering dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79, 1733AE Nieuwe Niedorp, aanvang 20.00 uur

De agenda van de raadsvergadering van 19 december wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Politieke vragen achterstallig onderhoud mfc de Doorbraak, Kreileroord

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Politieke vragen achterstallig onderhoud mfc de Doorbraak, Kreileroord

Op 9 juni 2018 en 18 februari 2019 hebben wij vragen gesteld over het achterstallig onderhoud aan mfc De Doorbraak in Kreileroord. In uw antwoord op 13 maart 2019 stelt u:
Lees de rest van dit bericht »

Verslag openbare fractievergadering 19-11-2019

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag openbare fractievergadering 19-11-2019

Verslag openbare fractievergadering 19-11-2019

Insprekers ontbraken op de vergadering die in mfc De Doorbraak min Kreileroord gehouden werd. Hoewel er een kleine raadsagenda te bespreken was leverde het voldoende stof op voor discussie.

Permanent bewonen recreatiewoningen

De kaders in het voorstel maken het bijna onmogelijk om permanent bewonen toe te staan. Het halfslachtig gedoogbeleid zal met deze verordening niet verdwijnen. Een van de voorwaarden is dat alle eigenaren van recreatiewoningen er mee moeten instemmen, tenzij het reglement van de VVE anders voorschrijft. Deze eis van honderd procent moet worden teruggebracht naar een tweederde meerderheid. Een andere eis is dat de woningen moeten voldoen aan het bouwbesluit van 2012. In een eerder stadium is door ons al gesteld dat de woningen moeten voldoen aan het bouwbesluit dat gold tijdens de bouw. Onduidelijk is ook wat financiële gevolgen zijn van de vereveningsbijdrage die vereist wordt. Lees de rest van dit bericht »

Groeiende steun voor bindend referendum

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Groeiende steun voor bindend referendum

Eind oktober publiceerde de Raad van State een opmerkelijk positief advies over de jongste poging voor invoering van het bindende correctieve referendum in Nederland van Kamerlid Ronald van Raak (SP). De steun in Den Haag voor referenda neemt weer meer toe en er is een serieuze kans dat het bindende referendum het deze keer wel haalt.

Lees het hele artikel hier

LADA niet naar besloten beeldvorming

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA niet naar besloten beeldvorming

Er wordt in Hollands Kroon teveel in beslotenheid vergaderd. Vaak is er daar geen aanleiding voor. De inwoner op afstand gezet. De achterkamer hersteld. LADA heeft daar eerder het standpunt over ingenomen deze vergaderingen te mijden. Daarom was LADA dinsdag 12 november niet aanwezig toen na de  vergadering van het presidium een besloten beeldvormende vergadering voor de raad volgde. Daarin werd het plan van ondernemer Karels gepresenteerd om bij het Joods werkdorp huisvesting voor 270 arbeidsmigranten te realiseren Lees de rest van dit bericht »

Nieuwsbrief 97

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 97

Nieuwsbrief 97 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 97


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 4 juli 2020 @ 20:33