Nieuwsbrief 107

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 107

Nieuwsbrief 107 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 107

Bomenbeleid Hollands Kroon

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Bomenbeleid Hollands Kroon

Brief aan de gemeenteraad van dhr Ravensteijn: Bomenbeleid Hollands Kroon

sprookje voor deze donkere dagen tussen kerst en oud/nieuw

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor sprookje voor deze donkere dagen tussen kerst en oud/nieuw

Vanuit de actiegroep: Red de Wieringermeer,  Hollands Kroon bewoners die zich ook zorgen maakt over de toekomst,  een sprookje

Nieuwsbrief 106

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 106

Nieuwsbrief 106 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 106

Dictatuur in de polder?

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Dictatuur in de polder?

Vragen gesteld  door leden van de SHK-fractie zijn na bemoeienis en druk vanuit het college teruggetrokken. Dit is niet alleen een flagrante inbreuk op het duaal functioneren maar vooral een kwalijke zaak omdat het  een poging is om de raad in zijn controlerende taak te belemmeren.

De gemeenteraad kreeg met de in 2002 ingevoerde Wet dualisering gemeentebestuur kaderstellende en controlerende taken. De in de Gemeentewet opgenomen bestuursbevoegdheden werden bij het college van B&W geconcentreerd. Samengevat: het college voert uit en de raad controleert.

Wat er nu gebeurt  in Hollands Kroon is een uitvloeisel van het werken met een coalitieakkoord, dat heilig is. Met een coalitieakkoord wordt een deel van de raad buiten spel gezet en kunnen leden van coalitiefracties gedwongen worden zich aan het akkoord te houden, ook als inzichten veranderen en er maatschappelijk onrust ontstaat over voorgenomen ontwikkelingen. Dit gebeurt nu in Hollands Kroon.

Dit is de reden waarom LADA  een coalitieakkoord afwijst en voorstander is van een raadsprogramma. Daarin stelt de hele raad het beleid vast en benoemt de wethouders die met de uitvoering daarvan belast worden. Door het wegvallen van de achterkamer van het coalitieoverleg ontstaat er een transparante besluitvorming waarbij de hele raad betrokken wordt.

Nieuwsbrief 105

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 105

Nieuwsbrief 105 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 105

Algemene Beschouwingen Begroting 2021

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Algemene Beschouwingen Begroting 2021

LADA kan instemmen met de begroting voor 2021 met een positief saldo van 2 miljoen euro. Zoals in de inleiding van de begroting staat zal er volgend jaar gestart worden met een aantal burgerinitiatieven zoals Sportcampus De Terp. Wij verwachten dat het college deze initiatieven binnen de financiële kaders zal houden zoals afgesproken.
Ook verwachten wij dat het college in staat is om de woningbouw een extra impuls te geven. LADA wil dan ook een extra accent leggen op de sociale woningbouw waarvan wij toch moeten constateren dat daarin het afgelopen decennia tekort is geschoten. Na jaren lang slechts de marktwerking op woningbouw te hebben losgelaten is LADA van mening dat het realiseren van 25% sociale woningbouw de komende jaren veel te laag is. Een ambitie van 30% zou wat ons betreft het streven moeten zijn. Wij verwachten dan ook dat dit vertaald wordt bij een verdere uitwerking van de Woonvisie, zodat extra capaciteit ingezet kan worden om hier gericht sturing aan te geven. Lees de rest van dit bericht »

Nieuwsbrief 104

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 104

Nieuwsbrief 104 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 104

Verslag van de openbare fractievergadering van 28 september

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag van de openbare fractievergadering van 28 september

Op 28 september vergaderde de fractie in Cultuurhuis de Kolk in Lutjewinkel. Voordat de raadsagenda van 1 oktober behandeld werden wij geïnformeerd over de plannen om Sportcampus de Terp in Wieringerwerf te realiseren. Opnieuw leverde de Regionale Energiestrategie veel stof tot discussie. Wij worden er nog niet enthousiast van en volgen het verdere traject uiterst kritisch.

Raad blijft digitaal vergaderen
Het fysiek vergaderen van de Raad is afgeblazen. Weer een meerderheidsbesluit uit het presidium dat sneuvelt.
Nadat de griffie het uitgewerkte plan dat fysiek vergaderen in De Verbinding mogelijk moest maken had rond gemaild kwamen er bezwaren. PvdA, GL, D66, Anders! en CU wezen het af en wilden terug naar digitaal vergaderen. Omdat de stemmen staakten gaf de stem van de voorzitter de doorslag. Onze burgemeester verkoos de digitale variant.
Dit besluit viel voordat de aangescherpte corona maatregelen werden aangekondigd. Lees de rest van dit bericht »

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 28 september een openbare fractievergadering in Cultuurhuis De Kolk, Weereweg 32, 1732LL Lutjewinkel, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 1 oktober wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 11 april 2021 @ 20:33