Restwarmte datacenters

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Zoals uit dit artikel blijkt is het zeer goed mogelijk om de restwarmte uit de datacenters te hergebruiken.

Beantwoording vragen over het tekort aan stembiljetten

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen over het tekort aan stembiljetten

Op 19 maart jl. heeft LADA aan het college vragen gesteld over het tekort aan stembiljetten.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

Nieuwsbrief 109

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 109

Nieuwsbrief 109 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 109

Beantwoording vragen over restwarmte van het DC Microsoft

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen over restwarmte van het DC Microsoft

Op 10 maart jl. heeft LADA aan het college vragen gesteld over de restwarmte van het DC Microsoft.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

Beantwoording vragen over protocol controle Hoogheemraadschap

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen over protocol controle Hoogheemraadschap

Op 20 februari jl. heeft LADA aan het college vragen gesteld over het uitvoeren van de controlerende taak door het Hoogheemraadschap bij het DC Microsoft.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

Politieke vragen tekort aan stembiljetten

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Politieke vragen tekort aan stembiljetten

Geachte leden van het college,

In het Noordhollands Dagblad van 19 maart lezen wij:

Bij het stemmen is wel hier en daar wat misgegaan stelt Bertus Kroon uit Anna Paulowna. Hij is ‘not amused’ over de gang van zaken bij het stembureau in café Wapen van Holland.

Omdat daar de stembiljetten op zijn, worden verscheidene kiezers aan het eind van de woensdag weggestuurd. „Ik kon dus niet stemmen”, zegt Kroon. „Er werd heel laconiek over gedaan. ’Sorry, overmacht’. Ik ben er best pissig om, mijn stem is me gewoon ontnomen.” Wanneer de medewerkers van het stembureau een beetje wakker waren geweest hadden ze op tijd actie ondernomen, zegt Kroon. „Er stond de hele dag een rij daar. Dan zie je dit toch aankomen? Haal je bij een ander bureau extra stembiljetten. Zo simpel is ’t toch? Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Daardoor heb ik niet kunnen stemmen. En er zijn nog meer mensen weggestuurd. Slechte zaak.” Lees de rest van dit bericht »

LADA steunt renovatieplan zwembad De Rijd

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA steunt renovatieplan zwembad De Rijd

Donderdag behandeld de gemeenteraad het voorstel tot renovatie van De Rijd. Een voorstel waar LADA zich goed in kan vinden omdat hiermee een initiatief vanuit de bevolking om met  vrijwilligers het achterstallig onderhoud aan te pakken gehonoreerd wordt.  Eindelijk neemt de gemeente verantwoordelijkheid voor ruim tien jaar achterstallig onderhoud om de Rijd in oude glorie te herstellen. De Rijd is meer dan een zwembad, het is een prachtige plek om te recreëren waar veel herinneringen liggen voor ons Nieruppers. LADA vindt het begrote krediet van € 1 miljoen een verantwoorde uitgaven om de hele locatie van de Rijd in oude glorie te herstellen. LADA is er van overtuigd dat Nieuwe Niedorp in staat is om het zwembad te onderhouden en dat het weer een plek wordt die recreanten uit de hele regio zal trekken.

Politieke vragen: Restwarmte datacenters

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Politieke vragen: Restwarmte datacenters

Geachte leden van het college,

Uit de op 6 maart in het Noordhollands Dagblad gepubliceerde e-mail wisseling wordt wethouder Meskers er op gewezen dat de restwarmte van de datacenters de lucht in wordt geblazen en er geen bestemming aan gegeven kan worden.
Tijdens de beeldvormende vergadering over de restwarmte van datacenters  werd in de presentatie van de heer Stijn Grove (Managing Director Dutch Datacenter Associaton) aandacht besteed dat er in Groningen onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om de restwarmte uit de datacenters in de Eemshaven naar de stad Groningen te vervoeren om gebruikt te worden voor stadsverwarming.

Waarom is er in Hollands Kroon geen onderzoek gedaan om inzicht te krijgen over wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om de restwarmte nuttig te gebruiken voordat de raad de voorstellen voorgelegd kreeg om tot besluitvorming over de datacenters over te gaan?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Nieuwsbrief 108

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 108

Nieuwsbrief 108 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 108

Politieke vragen: controlerende taak Hoogheemraadschap bij DC Microsoft

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Politieke vragen: controlerende taak Hoogheemraadschap bij DC Microsoft

Geachte leden van het college,

In een artikel in het Noordhollands Dagblad van zaterdag 13 februari, handelend over de datacenters in Hollands Kroon, lezen wij
Als een medewerker van het Hoogheemraadschap een haperend gemaal controleert en foto’s wil maken, krijgt hij bewakers op zijn dak. Hem wordt verzekerd dat hij een fikse boete tegemoet ziet. Verbouwereerd druipt hij af.

Wij hebben navraag gedaan bij het Hoogheemraadschap dat dit incident heeft bevestigd. Het heeft plaats gevonden bij Microsoft. Deze medewerker wilde op meerder plaatsen controles uitvoeren op het koelcircuit. Het Hoogheemraadschap is inmiddels in gesprek met Microsoft om een protocol op te stellen waarin geregeld wordt dat medewerkers toegang verkrijgen om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
1. Bent u hiervan op de hoogte en wordt u daar ook bij betrokken?

In ons gesprek met het Hoogheemraadschap kwam naar voren dat in de verstrekte omgevingsvergunning niets geregeld is over de wijze waarop het Hoogheemraadschap in staat gesteld moet worden zijn controlerende taak of er conform de vergunningen gewerkt wordt uit te voeren. Dit bevreemdt ons.
2. Wat is de reden waarom dit niet is opgenomen in de verstrekte omgevingsvergunning?
3. Bent u bereid om bij volgende aanvragen voor vestiging van datacenters in de omgevingsvergunning een protocol op te nemen waarin geregeld wordt op welke wijze het Hoogheemraadschap ongehinderd zijn controlerende taken kan uitvoeren?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 11 april 2021 @ 20:33