Nieuwsbrief 104

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Nieuwsbrief 104 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 104

Verslag van de openbare fractievergadering van 28 september

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag van de openbare fractievergadering van 28 september

Op 28 september vergaderde de fractie in Cultuurhuis de Kolk in Lutjewinkel. Voordat de raadsagenda van 1 oktober behandeld werden wij geïnformeerd over de plannen om Sportcampus de Terp in Wieringerwerf te realiseren. Opnieuw leverde de Regionale Energiestrategie veel stof tot discussie. Wij worden er nog niet enthousiast van en volgen het verdere traject uiterst kritisch.

Raad blijft digitaal vergaderen
Het fysiek vergaderen van de Raad is afgeblazen. Weer een meerderheidsbesluit uit het presidium dat sneuvelt.
Nadat de griffie het uitgewerkte plan dat fysiek vergaderen in De Verbinding mogelijk moest maken had rond gemaild kwamen er bezwaren. PvdA, GL, D66, Anders! en CU wezen het af en wilden terug naar digitaal vergaderen. Omdat de stemmen staakten gaf de stem van de voorzitter de doorslag. Onze burgemeester verkoos de digitale variant.
Dit besluit viel voordat de aangescherpte corona maatregelen werden aangekondigd. Lees de rest van dit bericht »

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 28 september een openbare fractievergadering in Cultuurhuis De Kolk, Weereweg 32, 1732LL Lutjewinkel, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 1 oktober wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Nieuwsbrief 103

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 103

Nieuwsbrief 103 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 103

LADA wil van digitaal vergaderen af

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA wil van digitaal vergaderen af

LADA is voor een onmiddellijk hervatten van fysiek vergaderen en betreurt het dat de raadsvergadering van 3 september, aangekondigd als fysiek, toch weer digitaal zal plaats vinden. Ook de beeldvormende vergaderingen moeten weer fysiek en openbaar plaatsvinden. Het digitaal vergaderen is een noodoplossing geweest. Wat node gemist wordt is het debat en het persoonlijk contact tijdens de vergadering. Als dit niet in de MFA kan dan zijn er alternatieve locaties te vinden waar ruimte is om de Corona-maatregelen in acht te nemen. Denk aan sporthal Veerburg.
Het volgen van de digitale vergaderingen voor inwoners was geen pretje omdat er regelmatig storingen waren waardoor je naar een zwart scherm zat te kijken.
Is het onwil dat Hollands Kroon nog niet terugkeert naar fysiek vergaderen?
Op andere plaatsen gebeurt het wel. Onlangs in De Helder een avond waar Port of Den Helder met omwonenden van de Kooyhaven in gesprek ging. Locatie was de Rabobank op Kooypunt. Een week later de beeldvormende vergadering in Hollands Kroon over hetzelfde onderwerp digitaal. Schagen gaat ook weer fysiek vergaderen.
LADA respecteert dat er raadsleden zijn die angst hebben om weer fysiek te vergaderen. Voor hen is een mogelijke oplossing om hybride te vergaderen. Daarbij kunnen zij die thuis blijven met een digitale verbinding toch deelnemen aan de vergadering

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter Henk van Gameren, 06 2441659

Nieuwsbrief 102

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 102

Nieuwsbrief 102 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief102

Heeft het presidium nog zin???

1) Hoofdpagina 1 Reactie »

Na donderdag 2 juli kan de vraag gesteld worden: heeft het presidium nog zin?

De taak van het presidium is het vaststellen van de agenda van de raadsvergadering. De stukken worden beoordeeld of zij rijp zijn voor behandeling. De voorstellen van de artikel 6 procedures voor de huisvesting van arbeidsmigranten werden beoordeeld daar niet aan te voldoen. SHK-fractievoorzitter Jip Pancras stelde dat er eerst een beeldvormende vergadering moest komen. Daar was een meerderheid ( 6-4) het mee eens waardoor besloten dat het betreffende agendapunt van de agenda afgevoerd zou worden. Na het publiceren van de raadsagenda kwam Pancras terug op het voorgenomen besluit. Na een consultatie per mail waren alleen de coalitiepartijen VVD, CDA en SHK voor het behandelen het gewraakte agendapunt. Dus weer afgewezen (7-3). Toen kwam Pancras met een ordevoorstel bij het begin van de vergadering om de agenda te wijzigen door het voorstel toch toe te voegen. Met steun van de PvdA werd het aangenomen. Weg beeldvormende vergadering, weg inspraakmogelijkheden inwoners. Dit in flagrante tegenspraak met het coalitieakkoord waarin wij lezen: ‘De rode draad in dit verhaal? Dat is de inwoner. Die betrekken wij actief bij alles wat we doen’.

Pure machtspolitiek en minachting van de vastgestelde procedures, oppositie en burgers. In het presidium hebben de fractievoorzitters één stem. Dus als daar geen meerderheid is, doe je een ordevoorstel in de wetenschap dat je met zeventien raadsleden altijd een meerderheid hebt en zo je plannen kan doordrukken.

Vandaar de vraag: heeft het presidium nog zin?

Fractie LADA:
Henk van Gameren: raadslid
Peter Couwenhoven fractiesecretaris, fractielada@gmail.com

 

Lees hier de van mail van de verontruste Nieruppers

Lees hier het ingezonden stuk Schager Courant: beleidskaders

Gekozen burgemeester

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Gekozen burgemeester

LADA ondersteunt de directe burgemeestersverkiezing.
Lees meer hierover in het persbericht van Meer Democratie via: Gekozen burgemeester en teken de petitie via: burgemeesters oproep

Nieuwsbrief 101

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 101

Nieuwsbrief 101 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 101

Huisvesting arbeidsmigranten

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Huisvesting arbeidsmigranten

Het LADA standpunt over het huisvesten van arbeidsmigranten voor de locaties van het Joods Werkdorp nabij Nieuwesluis en Moerbeek 8 leest u hier


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2020 @ 21:06