Hier treft u een overzicht aan van het bestuur: bestuur_2018-04[62427]

Disclaimer:

LADA acht zich niet verantwoordelijk voor de uitlatingen in de openbaarheid schriftelijk of mondeling van individuele leden van LADA
LADA communiceert uitsluitend via haar nieuwsbrief , de website en via haar bestuur met derden.
Namens het bestuur van LADA.