Vragen over de toegankelijkheid omgevingsvisie

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vragen over de toegankelijkheid omgevingsvisie

Geachte leden van het college,
Het ontwerp omgevingsvisie is ter inzage gelegd om onze inwoners gelegenheid te geven daarop te reageren. Helaas is het lastig om de omgevingsvisie op de website van de gemeente te vinden. Op de openingssite ontbreekt een verwijzing naar het ontwerp omgevingsvisie. Je moet gaan scrollen of het zoekvak gebruiken. Bepaald geen vriendelijke manier. Inwoners bij beleid betrekken betekent dat zij makkelijk toegang moeten hebben tot de stukken.
Een directe toegang tot het ontwerp omgevingsvisie is ons inziens eenvoudig te verwezenlijken door op de openingspagina van de website een knop ‘omgevingsvisie’ toe te voegen waarmee een directe link verkregen wordt.
Kunt u dat op korte termijn realiseren?
Met vriendelijke groet,
Namens de LADA – fractie Peter Couwenhoven fractiesecretaris

LADA luistert!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert!

LADA houdt maandag 13 juni een openbare fractievergadering in partycentrum De Vriendschap, Rijdersstraat 92, 1735GG ’t Veld. Aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek gaan, dan bent u welkom. Ook worden de agenda’s van de raadsvergaderingen van 23 en 28 juni besproken.  De vergadering van 28 juni kent een agendapunt: opvang vluchtelingen.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Antwoord op schriftelijke vragen Oosterlanderschool

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Antwoord op schriftelijke vragen Oosterlanderschool

Het college heeft de vragen gesteld rondom de Oosterlanderschool beantwoord.

Klik om ze in te zien –> SVAW_05-30_verkoop Oosterlanderschool

Thema-avond omgevingsvisie

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Thema-avond omgevingsvisie

omgevingsvisie_1

Rianne Klein Koerkamp en Myra van Munster van het Projectteam Omgevingsvisie hebben op de Algemene Ledenvergadering uitleg gegeven over de nieuwe Omgevingswet.

Via deze link is de presentatie voor iedereen toegankelijk: https://sway.com/v1uRgDPEvx5KrpMV

Daarna is besproken hoe de Toekomstvisie van de fractie in het ontwerp omgevingsvisie is verwerkt. Dit ontwerp is door de raad op 26 april vastgesteld en ligt nu ter inzage voor reacties vanuit de bevolkingen en organisaties.

Het ontwerp omgevingsvisie is via deze link te lezen: http://www.hollandskroon.nl/projecten/toekomst-hollands-kroon_42563/

 


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 17 januari 2019 @ 21:16