Argu: een interactieve manier om de mening van inwoners te peilen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Argu: een interactieve manier om de mening van inwoners te peilen

De gemeente gaat het interactieve programma Argu gebruiken over tal van zaken de meningen van inwoners te peilen. Via Argu kunnen inwoners online hun mening geven, stellingen deponeren en reageren op stellingen van naderen. Ook kan het aantal voor -en tegenstanders kan worden gepeild.

Nieuwe inzichten
Argu kan het college nieuwe inzichten geven over actuele kwesties. Nieuwe inzichten vanuit de samenleving kunnen zo betrokken worden bij de besluitvorming. Inwoners dragen per slot van rekening veel kennis en ervaring met zich mee.

Blij

Wethouder Frits Westerkamp is erg blij met de introductie van Argu: “Via dit programma kunnen inwoners echt hun mening geven. En ze kunnen ook met elkaar in gesprek. Op die manier krijg je ,meningen en ideeën waar je als bestuurder werkelijk iets aan hebt. Bovendien is Argu ook nog eens gebruiksvriendelijk. We verwachten echt dat dit één van de middelen is om veel uit onze samenleving te halen.”

Op www.argu.com is te zien hoe het programma werkt.

LADA kan zich in de woorden van Westerkamp vinden. Een van de doelstellingen van LADA is burgers beter betrekken bij en invloed geven op de besluitvorming. Daartoe kan deze app een belangrijke bijdrage leveren.

Persbericht LADA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Persbericht LADA

Op een drukbezochte ledenvergadering is intensief met elkaar gesproken over de positie en werkwijze van LADA in de gemeenteraad. De enkeling die meende dat er sprake zou zijn van een opheffingsvergadering kwam bedrogen uit. In verschillende gespreksronden konden de leden zich uitspreken over de verslagen van zowel bestuur als fractie. SAMSUNG CAMERA PICTURESConclusies: De resultaten zullen duidelijker over tafel moeten komen. LADA zal herkenbaar moeten zijn als partij die vanuit de burger opereert. Daar horen ook stevige standpunten bij. Ook zal de fractie haar verhaal duidelijker moeten communiceren naar de burger. Uit de coalitie stappen is wel besproken, maar hiervoor was geen draagvlak. LADA kiest voor de groei. Programma werkwijze zullen dat moeten rechtvaardigen. Duidelijk dat de burger een rol moeten blijven spelen in het politieke proces.

Bij het afscheid van Rob Ravensteijn en JaapJan van Essen, beide oprichters van LADA, werd uitgebreid stilgestaan door Ard Smit. Waarderende woorden en applaus waren hun deel. Hun tomeloze inzet zal zeker gemist worden.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Het bestuur bestaat nu uit drie personen: Han Koppe vice-voorzitter, Lavinia Grooten penningmeester. Mark de Geus is nieuw benoemd. Met andere kandidaten wordt het gesprek voortgezet. Zij waren deze avond verhinderd. Ook het zoeken naar meer kader gaat verder.

Voor het zomerreces zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Dan kan opnieuw beoor-deeld worden of de aangescherpte doelen worden gehaald. De leden hebben er weer vertrouwen in.

Oude Niedorp, 7 maart 2016 Namens bestuur en fractie: Han Koppe, Henk van Gameren. Foto’s Theo Moras

Openbare fractievergadering LADA 14-3

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Openbare fractievergadering LADA 14-3

IMAG1119LADA houdt maandag 14 maart a.s. een openbare fractievergadering in Sportzaal De Snip, Westerhof 14, Nieuwe Niedorp, aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 24 maart behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 12 februari 2019 @ 20:59