PERSBERICHT

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor PERSBERICHT

LADA heeft kennisgenomen van het bericht dat de VVD-burgemeesters Nawijn en Schuiling vinden dat hun gemeenten Hollands Kroon en Den Helder met Schagen moeten fuseren. Een fusie die wat hen betreft met vijf jaar gestalte moet krijgen. Het argument dat een grote gemeente makkelijker toegang tot Den Haag krijgt, is een drogreden. LADA vindt dat het uitgangspunt bij een gemeentelijke fusie moet zijn dat het de burger voordeel oplevert. LADA staat voor samenwerken in de Noordkop waar gemeenschappelijke belangen zijn.

Vluchtelingenopvang in Hollands Kroon

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vluchtelingenopvang in Hollands Kroon

Binnenkort staat Hollands Kroon weer wat duidelijker op de kaart. De gevolgen van onrust en geweld in de wereld staan nu letterlijk op onze stoep. Vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen. Geen ontkomen aan. Niet de vraag of we dit leuk vinden, de vraag is aan de orde hoe daar zo goed mogelijk mee om te gaan. ”Schaffen wir das?”

Het LADA programma is enkele jaren geleden opgesteld. De grote vluchtelingenstroom was niet voorzien. Politieke partijen en burgers zullen vanuit plichtsbesef en gevoel voor beschaving het probleem moeten oplossen. Lokaal speelt het inpassingsprobleem, elders de mondiale aanpak.

Burgers en bestuur zullen in samenspraak en naar vermogen voor draagvlak moeten zorgen, en, belangrijk: dat moeten volhouden zolang dat nodig is. Dat vraagt om solidariteit tussen burger – bestuur en vluchtelingen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

Klik hier en lees verder – Vluchtelingenopvang in Hollands Kroon RR

G4S geen zorgpartner voor Hollands Kroon

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor G4S geen zorgpartner voor Hollands Kroon

Hollands Kroon verleent de aanbesteding voor de zorginkoop niet aan G4S Zorg en Welzijn. De reden is dat de gemeente en G4S Zorg en Welzijn binnen de gestelde termijn geen overeenstemming met elkaar hebben bereikt. LADA heeft het bedrijf G4S onderzocht, bekeken en afgewogen. Het moederbedrijf G4S is een internationaal opererend beveiligingsbedrijf dat wereldwijd in opspraak is geraakt wegens schendingen van mensenrechten. LADA vindt het maatschappelijk niet verantwoord om met een dergelijke bedrijf zaken te doen. Dit kan niet de keuze zijn voor onze inwoners.

Wat betekent dit voor continuïteit van zorg? Cliënten kunnen voorlopig gewoon gebruik blijven maken van hun huidige zorgaanbieders. Huidige indicaties lopen door, tenzij er vanwege de overgang in 2015 nog een herindicatie gepland staat. Er verandert op dit moment dus niets.

LADA luistert – 18 jan a.s.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert – 18 jan a.s.

bloemenlustLADA houdt maandag 18 januari een openbare fractievergadering in hotel-café Bloemenlust, Burg. Lovinkstraat 3, 1764 GA Breezand; aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 28 januari behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 18 september 2020 @ 22:08