Rondetafelgesprek: “LADA Luistert en verbindt”

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Rondetafelgesprek: “LADA Luistert en verbindt”

“De kracht van het Lokale Alternatief”

LADA heeft in de afgelopen jaren veel kernen bezocht waarbij de bewoners werden uitgenodigd mee te denken over het beleid in Hollands Kroon. Ook  zaken die in de eigen kern spelen werden hierbij betrokken. Deze werkwijze wil LADA voortzetten en verder  uitbouwen. Komende weken zullen  door LADA twee debatten worden georganiseerd rond een aantal thema’s. Democratie en lokaal bestuur moeten meer dan voorheen weer het eigendom van de burgers van Hollands Kroon  worden. Als de overheid de burger aanspoort tot zelfredzaamheid,  zullen  de burgers  ook meer ruimte moeten krijgen voor het inbrengen en (laten) uitvoeren van eigen initiatieven en keuzes.  Deze betrokkenheid is de sleutel voor een leefbare en houdbare lokale samenleving. Daar past ook een hoge verkiezingsopkomst bij, immers: lokale verkiezingen gaan over het wel en wee in de eigen gemeenschap. LADA wil daarom SAMEN MET DE BURGERS nieuwe doelen en wegen bepalen om aan deze betrokkenheid gestalte te geven. Het gaat dus om “zelf aansturende (hoofd)kernen” Dit betekent een nieuwe rol voor de overheid  èn burger. Bundeling van krachten voor een leefbare en houdbare samenleving. Onze leus is dan ook: “LADA en de burgers: één samenwerkende gemeenschap, binnen en buiten de raad”.

Burgers  worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de hand van vragen als bijvoorbeeld: “Hoe vergaat het Hollands Kroon? Wat zijn de ervaringen? Positief en negatief. Hoe gaat het bestuur met de situatie om? Welke kant moet het op?  Welke kansen en risico’s worden voorzien en hoe daar op in te spelen? Welke ondersteuningsvragen moeten aan het lokale bestuur gesteld worden?

Bijeenkomst 1:

24 februari, aanvang 20.00 uur, Nieuwe Niedorp, De Koppeling.
“Leefbaarheid, van zorg tot cultuur”
met daarin: sociaal domein – kernenbeleid – wonen – natuur, kunst en cultuur.

Bijeenkomst 2:

13 maart, 20.00 uur, De Harmonie Hippolytushoef.
“Van bedreigingen naar kansen” met daarin:  krimp – werk – wonen – natuur –  economie

LADA en Jongeren in Hollands Kroon

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA en Jongeren in Hollands Kroon

Waarom LADA (Democratie Anders) ook voor jongeren een goede keuze is:
Vooraf: LADA is een jonge partij in Hollands Kroon. Sinds de oprichting in 2010 de grootste in voormalig Niedorp. Inmiddels groeit LADA ook in de andere delen van de gemeente en zijn eigen afdelin-gen in voorbereiding. Groeien is nodig om de stem van de burger duidelijker te laten doorklinken in het gemeentehuis. Daarvoor is het de hoogste tijd. Kunnen zeggen wat er aan de hand is en doen! Bezuinigingen mogen niet leiden tot afbraak van de voorzieningen en de leefbaarheid. Verenigingen moeten de tijd krijgen om de bezuinigingen die nodig zijn in te passen. Mensen willen iets te zeggen hebben over hun eigen leven en de omgeving waarin ze wonen. LADA ondersteunt dat. Jongeren zijn daarbij onmisbaar. Klik hier en lees verder LADA en Jongeren

LADA in NHD – Rob Ravensteijn

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA in NHD – Rob Ravensteijn

robnhdKlik hier en lees de publicatie NHD-SchagerCourant-5-2-2014
Rob Ravensteijn (Lada) – Politicus zonder mobieltje – voelt zich soms weer ’docent tussen eigenwijze leerlingen’

 

LADA nieuwsbief nummer 43

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA nieuwsbief nummer 43

Klik hier voor het lezen van de LADA nieuwsbrief nummer 43

LADA over Nieuwe Niedorp

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA over Nieuwe Niedorp

De dorpsraad stelt aan alle politieke partijen een aantal vragen, soms erg gedetailleerd. Vanuit ons programma LADAprogramma 2012-2014 proberen we deze beantwoorden.

Klik hier en lees hier verder: LADA over Nieuwe Niedorp

Internationale vrouwendag 8 maart a.s.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Internationale vrouwendag 8 maart a.s.

Zaterdag 8 maart is de internationale vrouwendag. In Hollands Kroon is een manifestatie in De Harmonie in Hippolytushoef, georganiseerd door de werkgroep Internationale Vrouwendag Hollands Kroon.

LADA is met een aantal vrouwen aanwezig: Lida Brussaard, Lavinia Grooten, Marry Borst, Ineke Groot en Rosa Klomp. Er is een middagprogramma gerelateerd aan de millenniumdoelstellingen.  In ons verkiezingsprogramma staat, dat wij een duurzame Noordkop vanuit een regiovisie willen realiseren. Kunnen wij dit als gemeente Hollands Kroon combineren met de millenniumdoelstelling:  Duurzaam beleid en eerlijke handel om de armoede in de wereld te halveren.  LADA wil zich hiervoor inzetten.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 17 januari 2019 @ 21:16